Vấn đề

Easton Wood (High Res JPEGs)-129.jpg

Quảng cáo cờ bạc đang làm thay đổi cách trẻ em xem thể thao.

Việc cổ súy cho cờ bạc qua những quảng cáo trên truyền hình, bảng hiệu trong sân vận động và trực tuyến giờ đầy dẫy. Đến độ nếu không có mục quảng cáo cho cờ bạc thì trẻ em cũng chẳng biết đến thể thao.

Đó là lý do tại sao chúng ta khuyến khích thanh thiếu niên hãy chú tâm xem buổi thi đấu thuần túy. Hiểu được những rủi ro của cờ bạc thể thao, chúng có thể thưởng thức thể thao đúng nghĩa, và yêu thích buổi thi đấu, chứ không phải tỷ lệ cá độ.

Tại sao tôi nên quan tâm?